Andrzej Pruszkowski

Prezydent Lublina III i IV kadencji, radny Sejmiku, polityk i publicysta

  • Rodzina

W minionym tygodniu Sejmik Województwa Lubelskiego dokonał na wniosek Zarządu pod przewodnictwem Marszałka Krzysztofa Hetmana korekt w budżecie kończącego się właśnie roku 2013. Zaproponowane zmiany stanowią publiczne przyznanie się do bezradności koalicji PO-PSL w realizowaniu tej wielkiej obietnicy jaką był przedstawiony opinii publicznej do wiadomości a Sejmikowi do uchwalenia budżet roku kończącego obecną perspektywę finansową Unii Europejskiej. Budżet roku 2013 prezentowany był, szczególnie przez Marszałka Hetmana jako budżet wyjątkowy, „niezwykle proinwestycyjny”.

Apel Radnych Klubu Prawo i Sprawiedliwość Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2013 roku w sprawie niezwłocznego udzielenia Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej. Radni PiS Sejmiku Województwa Lubelskiego przypominają, że znaczna część Mieszkańców naszego regionu z dezaprobatą przyjęła pierwotną decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o odmowie dopuszczenia do multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej katolickiej Telewizji Trwam. Decyzja ta wzbudziła oburzenie środowisk opiniotwórczych i przekonanie, że eliminowanie Telewizji Trwam z grona nadawców naziemnej telewizji cyfrowej jest zaprzeczeniem fundamentalnych zasad państwa demokratycznego, tj.: wolności słowa, pluralizmu poglądów oraz swobody ich głoszenia.

W wigilię Narodowego Święta Niepodległości tj. w dniu 10 bm. ulicami miasta przeszedł III Lubelski Marsz Niepodległości. Organizatorem Marszu był Ruch Społeczny im. Prezydenta RP L. Kaczyńskiego na Lubelszczyźnie, współdziałający m.in. z Instytutem Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej, Klubem „Gazety Polskiej”, Stowarzyszeniem Osób Represjonowanych Wstanie Wojennym, Związkiem Piłsudczyków, Klubem Radnych PiS w Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz Zarządami Okręgowym i Miejskim Prawa i Sprawiedliwości w Lublinie.

W sali Malarstwa Polskiego lubelskiego Zamku w dniu 19 października 2013 r. odbyła się Lubelska Konferencja Samorządowa Prawa i Sprawiedliwości "Lubelskie - Czas przyspieszyć". Spotkanie poświęcone nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 -2020 otworzył poseł Krzysztof Michałkiewicz, który odczytał list od premiera Jarosława Kaczyńskiego. Zaproszonych gości przywitał także poseł Sławomir Zawiślak.

Sejmik Województwa Lubelskiego w dniu 24 czerwca 2013 przyjął stanowisko w sprawie uczczenia pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Polakach zamieszkujących Kresy II RP. Projekt stanowisko zgłoszony przez klub PiS po konsultacjach z klubami PSL, PO i SLD został przyjęty jednogłośnie. Satysfakcjonująca była zwłaszcza postawa radnych PO, którzy w przeciwieństwie do swoich partyjnych kolegów z Sejmu odważyli się nazwać rzecz po imieniu i zgodzili się określić zbrodnie wyrządzone Polakom przez ukraińskich nacjonalistów mianem ludobójstwa.

Według rządowych prognoz najbiedniejsze województwa Polski w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 mogą uzyskać mniej o 669 mln euro w ramach programu Polska Wschodnia. „Polska Wschodnia” na lata 2014- 2020 ma być kontynuacją obecnie wdrażanego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, który został opracowany przez Minister Rozwoju Regionalnego w rządzie PiS - śp. Grażynę Gęsicką. Intencją tego programu było specjalne wsparcie najbiedniejszych województw w Polsce z puli środków regionalnych programów operacyjnych. Beneficjentami tego programu zostały najbiedniejsze województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko mazurskie. Na PO RPW w perspektywie 2007- 2013 rząd Jarosława Kaczyńskiego przeznaczył 2,38 mld euro. Obecna prognoza rządu PO-PSL opiewa tylko na 1,71 mld euro!

Niezwykle gościnny Gościeradów (powiat kraśnicki) w Zielone Świątki 19 maja wypełnił się barwami Prawa i Sprawiedliwości. Impreza, którą honorowym patronatem objął prezes Jarosław Kaczyński, okazała się pełnym sukcesem. Trybuny miejscowego stadionu pękały w szwach już podczas części oficjalnej. Podczas wieczornej zabawy miejsca brakowało nawet w narożnikach boiska piłkarzy GKS-u Gościeradów.

W spokojnej i uroczystej atmosferze na placu Litewskim mieszkańcy Lublina, prezydent miasta, wojewoda, radni, posłowie oraz przedstawiciele szkół oddali hołd ofiarom katastrofy rządowego samolotu TU 154 M. Trzy lata temu pod Smoleńskiem zginęła, licząca 96 osób, polska delegacja z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim na czele, która udawała się do Katynia na uroczystości upamiętniające 70 rocznicę mordu na polskich oficerach.

Druga edycja Lubelskiego Marszu Niepodległości zbiegła się z 30 miesięcznicą tragedii smoleńskiej. W wigilię Święta Niepodległości ulicami miasta przeszedł Marsz Niepodległości, w którym udział wzięli przedstawiciele i sympatycy PiS, lubelski klub Gazety Polskiej i przede wszystkim mieszkańcy Lublina.

startpoprz.123nast.koniec
Strona 1 z 3